Замовлення підручників

Результати вибору електронних версій оригінал-макетів підручників (додаток до листа МОН №1191 від 01.11.2018 р.)