ПОЛОЖЕННЯ

ПРО УЧНІВСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

 «КОЗЯТИНСЬКЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ»

1. Загальні положення

 1.  Це Положення регламентує порядок створення і функціонування учнівського самоврядування в Державному професійно-технічному навчальному закладі «Козятинське міжрегіональне вище професійне училище залізничного транспорту».
 2.  Це Положення розроблене на виконання вимог Наказу МОН України від 15.11.2007 р. за № 1010.
 3.  Це Положення регламентує структуру, порядок створення і функціонування, реорганізації та ліквідації органів учнівського самоврядування в Державному професійно-технічному навчальному закладі «Козятинське міжрегіональне вище професійне училище залізничного транспорту».
 4.  Учнівське самоврядування в училищі є гарантованим державою правом здобувачів освіти (далі – Здобувачі) самостійно або через представницькі органи вирішувати питання, віднесені до їх повноважень. 
 5.  Учнівське самоврядування в Державному професійно-технічному навчальному закладі «Козятинське міжрегіональне вище професійне училище залізничного транспорту» (далі – навчальному закладі, «КМВПУЗТ») — це добровільна неприбуткова громадська організація здобувачів освіти, які є її членами, що самостійно, або через представницькі органи вирішують питання діяльності учнівського самоврядування «МВПУЗТ», віднесені до їх повноважень згідно цього Положення.
 6.  В учнівському самоврядуванні беруть участь Здобувачі, які навчаються в училищі. Кожен Учень має право обирати й бути обраним до органів учнівського самоврядування. 
 7.  Органи учнівського самоврядування створюються на добровільних виборних засадах за ініціативою Здобувачів і є складовою громадського самоврядування училища.
 8.  Органи учнівського самоврядування «КМВПУЗТ» не є юридичною особою.
 9.  Перелік повноважень органів учнівського самоврядування визначається цим Положенням і узгоджується з адміністрацією навчального закладу. Окремі повноваження органів учнівського самоврядування, працівників та керівників структурних підрозділів учнівського самоврядування та інші питання діяльності органів учнівського самоврядування «КМВПУЗТ» затверджуються адміністрацією «КМВПУЗТ».
 10.  Перелік повноважень органів учнівського самоврядування визначається Положенням про учнівське самоврядування ДПТНЗ «КМВПУЗТ» (далі – Положення) й узгоджується з керівництвом освітнього закладу.
 11. У своїй діяльності органи учнівського самоврядування керуються законодавством України, рішеннями Міністерства освіти і науки України, Департаменту гуманітарної політики Вінницької ОДА, Статутом училища та цим Положенням.
 12. Органи учнівського самоврядування можуть співпрацювати з органами учнівського самоврядування інших навчальних закладів та молодіжними організаціями міста, району та області, діяльність яких не має політичного або релігійного характеру.
 13. Керівництво ДПТНЗ «КМВПУЗТ» зобов’язане створювати умови для забезпечення діяльності та розвитку учнівського самоврядування.
 14. Мета учнівського самоврядування – організація систематичної роботи з пріоритетних напрямків учнівського життя, участь у проектуванні, формуванні та виконанні усіх необхідних заходів задля нормального існування та розвитку учнівського самоврядування «КМВПУЗТ», отримання учнівським активом навичок з керівництва колективом, забезпечення участі осіб, що навчаються в «КМВПУЗТ», в управлінні навчальним закладом.
 15.  Основні завдання органів учнівського самоврядування:
 16. захист прав та інтересів здобувачів;
 17. забезпечення виконання учнями своїх обов’язків;
 18. сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності здобувачів;
 19. сприяння поліпшенню умов навчання, проживання і відпочинку здобувачів;
 20. сприяння створенню різноманітних учнівських гуртків, товариств, об’єднань, клубів за інтересами та координація їх діяльності;
 21. співробітництво з органами учнівського самоврядування інших навчальних закладів;
 22. участь в громадському управлінні навчальним закладом.

2. Структура та організація роботи учнівського самоврядування в «КМВПУЗТ»

 •  Член учнівського самоврядування «КМВПУЗТ» — особа, що навчається в «КМВПУЗТ», входить до складу учнівського самоврядування «КМВПУЗТ», визнає це Положення та керується ним, а також та особа, що фактично, відкрито, за згодою Голови учнівського самоврядування, або керівників його структурних підрозділів, виконує обов’язки в органах учнівського самоврядування.
 •  Всі здобувачі «КМВПУЗТ»  мають право стати членом учнівського самоврядування через подання заяви Голові учнівського самоврядування «КМВПУЗТ», незалежно від політичних, релігійних переконань. Використання права на вступ до учнівського самоврядування є цілком добровільним.
 •  Всі члени учнівського самоврядування залучаються до виконання відповідних обов’язків винятково добровільно.
 •  Всі члени учнівського самоврядування виконують свої функції у вільний від навчання час.
 •  Всі члени учнівського самоврядування, незалежно від рівня, діють на громадських засадах.
 •  Особистий склад Учнівської ради та всіх її структурних підрозділів призначається шляхом таємного голосування.
 •  Робота органів учнівського самоврядування оформлюється відповідними протоколами, котрі є внутрішніми звітними документами, та звітними документами перед адміністрацією «КМВПУЗТ».
 •  Постійно діючим органом учнівського самоврядування є Учнівська рада, яка розглядає найважливіші питання учнівського життя, окреслені завданнями органів учнівського самоврядування.
 •  Учнівська рада складається з лідерів груп – старост, а також їх заступників. Вони є членами учнівського самоврядування.
 •  Первинна структурна одиниця Учнівської ради створюється на рівні групи, яку очолює староста. Староста обирається зі складу здобувачів групи більшістю голосів групи (для груп першого курсу — після узгодження з майстром виробничого навчання та класним керівником). Староста групи має заступника, який обирається більшістю голосів групи. Староста групи та його заступник звільняються від виконання обов’язків більшістю голосів групи.
 • Учнівська рада очолюється Головою учнівського самоврядування «КМВПУЗТ».
 •  Відповідно до завдань учнівського самоврядування в складі Учнівської ради за поданням Голови учнівського самоврядування, можуть створюватися наступні центри:
 • Центр навчально-виробничої роботи – бере участь в організації теоретичного і виробничого навчання і контролю якості знань здобувачів, відвідування уроків, хід щомісячної атестації, аналізує причини відсутності здобувачів на заняттях. Розробка проекту протягом певного періоду, тему якої обирає адміністрація освітнього закладу. Перевірка умов проживання здобувачів училища в гуртожитку. Приймати участь у засіданнях Ради гуртожитку. Подавання звіту.
 • Центр культурно-масової роботи – займається організацією змістовного дозвілля здобувачів: проведенням свят, екскурсій, конкурсів та розважальних програм, виставок робіт талановитих здобувачів (художники, поети, рукодільники та ін.). Організація зустрічей з відомими людьми. Подавання звіту.
 • Центр спорту та здорового способу життя – організовує спортивно-масові заходи та проведення спортивних турнірів, вручення похвальних листів учням, які зайняли призові місця. Займається заохоченням здобувачів до здорового способу життя. Організовування виховних заходів та змагань для розвитку фізичних та моральних якостей здобувачів. Подавання звіту.
 • Центр дисципліни, порядку і правової культури – здійснює випуск інформаційних бюлетенів про стан дисципліни в групах, випуск фотомонтажів. Спільна робота зі штабом профілактики. Контроль за виконанням внутрішнього розпорядку в училищі та в гуртожитках. Щоденний контроль за відвідуванням здобувачів занять, ведення журналу відвідування. Проведення сумісних заходів і засідань з Радою гуртожитку. Подавання звіту.
 • Прес-центр – надає інформацію про діяльність Учнівської ради в училищі. Збірка інформації про життя училища та випуск газети «Вісник училища». Інформування груп про основні заходи училища. Займається підготовкою листівок до свят. Подавання звіту.
 • Центр координації волонтерського руху – здійснює координацію роботи волонтерських загонів по групах, організовує шефську допомогу воїнам – учасникам АТО та ООС та їх сім’ям; виявляє милосердя до хворих і людей похилого віку, допомагаючи їм під час осінньо-весняних польових робіт; здійснює заходи до Дня людей похилого віку, Дня інваліда, Дня захисту дітей; організовує зустрічі з ветеранами, учасниками АТО та ООС. Подавання звіту.
 • Центр екологічної освіти – організовує та проводить акції на захист навколишнього середовища, озеленення території училища та гуртожитків. Забезпечує проведення просвітницької роботи щодо заходів енергозбереження, культури утилізації побутових відходів. Здійснює проведення лекцій, бесід, конференцій про стан екології в Україні і про засоби його поліпшення. Організація прибирання території, що закріплена за групами. Подавання звіту.
 • Кожний відділ складається з голови Центру, заступника та членів технічного персоналу. Голова Центру обирається Учнівською радою за поданням Голови учнівського самоврядування з числа старост груп.
 • Заступник та технічний персонал кожного відділу призначається відповідним керівником, за погодженням з Головою учнівського самоврядування.
 • Вищим органом учнівського самоврядування є Загальні збори або Конференція, які:
 • Ухвалюють Положення про учнівське самоврядування в училищі, в якому визначається структура, повноваження та порядок обрання виконавчих органів учнівського самоврядування (далі – Учнівська рада) училища, порядок звітності та інформування Здобувачів про поточну діяльність органів учнівського самоврядування;
 • Формують і затверджують склад Учнівської ради та обирають її голову (заступників), визначають термін їх повноважень;
 • Учнівська рада є колегіальним органом на засадах рівного представництва від усіх органів учнівського самоврядування груп;
 • Спільно з первинною профспілковою організацією здобувачів визначають порядок обрання представників із складу Здобувачів до вищого колегіального органу громадського самоврядування, педагогічної ради училища (загальних зборів або конференції освітнього закладу);
 • Не менше одного разу на рік заслуховують звіти Учнівської ради і виносять ухвалу щодо її діяльності;
 • Розглядають найважливіші питання життєдіяльності Здобувачів, окреслені основними завданнями органів учнівського самоврядування. Позачергова конференція (загальні збори) скликається на вимогу 10 відсотків Здобувачів училища або в інших випадках, якщо це передбачено.

3. Голова та Заступник учнівського самоврядування

 •  Безпосереднє управління всією діяльністю учнівського самоврядування здійснює Голова учнівського самоврядування, який свою діяльність узгоджує з заступником директора з виховної роботи.
 •   Голова учнівського  самоврядування обирається Учнівською радою з числа старост груп.
 • Голова учнівського самоврядування в межах наданих йому повноважень:
 • Організовує роботу й несе відповідальність за ефективність діяльності Учнівського самоврядування;
 • Представляє інтереси учнівської громади;
 • Може брати участь у роботі інших колегіальних, робочих органів та комісій освітнього закладу;
 • Делегує свої повноваження заступнику;
 • Забезпечує організацію проведення Учнівської ради училища;
 • Ініціює проведення позачергових загальних зборів;
 • Має право отримувати необхідну інформацію від адміністрації та органів учнівського самоврядування для здійснення своєї діяльності;
 • Має інші права й обов’язки, передбачені Положенням про учнівське самоврядування у навчальному закладі.
 •  Обрання та звільнення Голови учнівського самоврядування здійснюється шляхом таємного голосування членів Учнівської ради. Кандидатура Голови після обрання має бути затверджена заступником директора з виховної роботи шляхом підписання ним протоколу засідання Учнівської ради, на якій обраний Голова.
 •  Термін повноважень Голови – 3 роки. Голова учнівського самоврядування може бути звільнений достроково рішенням Учнівської ради.
 •  Секретар Учнівської ради веде протоколи засідань, облік виконання рішень, відповідає за документообіг. Заступник Голови обирається Учнівською радою шляхом таємного голосування з числа старост груп. Термін повноважень – 3 роки з дня обрання. Заступник може бути звільнений достроково рішенням Учнівської ради.
 •  Заступник Голови учнівського самоврядування обирається Учнівською радою з числа членів Учнівської ради. Кандидатура Заступника після обрання має бути затверджена заступником директора з виховної роботи шляхом підписання ним протоколу засідання Учнівської ради, на якій обраний Заступник.
 •  Голова та Заступник учнівського самоврядування відповідають за збереження документації органу учнівського самоврядування.

4. Права і обов’язки органів учнівського самоврядування «КМВПУЗТ»

4.1 Органи учнівського самоврядування мають право:

 • Отримувати від адміністрації консультативну підтримку та інформацію, необхідну для виконання своїх завдань;
 • Звертатися з пропозиціями, заявами, клопотаннями до адміністрації відповідного рівня та органів учнівського самоврядування всіх рівнів стосовно питань, що належать до кола повноважень цього органу, та отримувати відповіді щодо порушених питань;
 • Вести конструктивний діалог з адміністрацією училища щодо дій посадових осіб, керівників структурних підрозділів, органів учнівського самоврядування, якщо вони порушують права Здобувачів, подавати скарги на їх дії відповідно до Закону України «Про звернення громадян», вимагати реагування на скаргу згідно з чинним законодавством;
 • Делегувати представників до Всеукраїнської учнівської ради при Міністерстві освіти і науки України та учнівської ради міста та області.

4.2  Органи учнівського самоврядування зобов’язані:

 • Забезпечувати дотримання прав та інтересів Здобувачів, сприяти виконанню Учнями своїх обов’язків;
 • Порушувати проблеми Здобувачів перед адміністрацією;
 • Звітувати перед учнівською громадою про свою діяльність;
 • Сприяти розвитку та вдосконаленню учнівського самоврядування;
 • Координувати свою діяльність в училищі з іншими учнівськими об’єднаннями, осередками тощо;
 • Узгоджувати в установленому порядку зміни та доповнення до Положення про учнівське самоврядування та інші питання, що потребують розгляду на засіданнях колегіальних та робочих органів училища.

5. Права й обов’язки адміністрації училища щодо взаємодії з органами учнівського самоврядування

5.1 Адміністрація училища має право:

 • Отримувати інформацію про діяльність органів учнівського самоврядування (плани, звіти, копії протоколів засідань, інформацію про поточну діяльність тощо);
 • Скликати позачергові загальні збори чи конференцію Здобувачів у випадках недотримання органами учнівського самоврядування Статуту училища та Положення про органи учнівського самоврядування училища;
 • Брати участь через своїх представників із дорадчим голосом у заходах, що проводять органи учнівського самоврядування (загальних зборах, конференціях, засіданнях Учнівської ради тощо).

5.2 Адміністрація училища зобов’язана:

 • Створити умови, необхідні для ефективної діяльності органів учнівського самоврядування: забезпечити приміщенням, обладнаним відповідними меблями, оргтехнікою, Інтернетом тощо;
 • Інформувати органи учнівського самоврядування про важливі рішення, які стосуються життєдіяльності Здобувачів училища;
 • Надавати при можливості інформаційну, правову, психологічну, фінансову, матеріальну та інші види підтримки для розвитку учнівського самоврядування в навчальному закладі.

6. Міжнародна діяльність органів учнівського самоврядування

6.1 Органи учнівського самоврядування можуть співпрацювати з органами учнівського самоврядування навчальних закладів інших країн, міжнародними студентськими та учнівськими організаціями та їх об’єднаннями для кращого виконання своїх завдань у межах визначених повноважень.

6.2 Укладання угод, проведення спільних заходів міжнародного рівня має відбуватися за погодженням з адміністрацією училища.

6.3 Міжнародна діяльність органів учнівського самоврядування училища має сприяти формуванню позитивного іміджу освітнього закладу та держави.

7. Реорганізація та ліквідація учнівського самоврядування

 •  Реорганізація та ліквідація учнівського самоврядування здійснюються Учнівською радою та за погодженням з заступником директора з виховної роботи.

Ми на нашому сайті використовуємо файли cookie, якщо ви не згодні, щоб ми використовували даний тип файлів, ви повинні відповідним чином встановити налаштування вашого браузера (в такому випадку ми не гарантуємо коректної роботи сайту) або не використовувати наш веб-сайт

x